שיקום פה מלא באמצעות גשרים על גבי שתלים

Porcelain bridge

על ידי שתלים ניתן להשלים שיניים חסרות החל משן בודדת ועד ללסת שלימה.

במקרה המודגם כאן בוצע שיקום מלא בשתי הלסתות על ידי גשרי חרסינה נתמכי שתלים.

 

גשר על גבי שתלים