השלמת שן בודדת ע"י שתל במרווח צר

Implant in narrow space

במקרים של שיניים צרות כמו חותכות תחתונות, או חותכת צדדית עליונה לא ניתן להשתמש בשתלים רגילים שהינם רחבים מידי.

במקרה המודגם כאן נראה שימוש בשתל צר במיוחד שפותח למטרות אלו. במצבים אלו ניתן לרוב לבצע השתלה והעמסה מיידית – כלומר התקנת שתל וחיבור כתר זמני ללא תקופת המתנה.

 

 

גשר על גבי שתלים